Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług na realizację strony, strony z zamówieniami, sklepu internetowego.

 

Oferty na stronach: https://bananoo.beauty, https://bananoo.restaurant, https://bananoo.agency są usługami firmy Bananoo Agency z siedzibą w Krakowie.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu “Bananoo Agency Paweł Kozak” może być określana jako „Firma”, “Bananoo Agency”.

Poprzez złożone zamówienie potwierdzasz, że zgadzasz się na akceptację poniższego regulaminu oraz z usługami i formą ich świadczenia zawartymi w regulaminie przedstawionym poniżej.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeśli masz zastrzeżenia do postanowień niniejszego Regulaminu, skontaktuj się z nami poprzez pocztę elektroniczną przed dokonaniem zakupu, lub do 3 dni po dokonaniu płatności w celu sporządzenia odrębnego Regulaminu dotyczącego wspólnej współpracy.

Nasze dane:
Bananoo Agency Paweł Kozak
Rynek Głowny 28
31-010 Kraków
NIP PL6292316433

 

Informacje ogólne

1. Usługa na stronę internetową jest w 100% przedpłacona.

2. Wszystkie usługi zostaną potwierdzone e-mailem lub telefonicznie przed datą rozpoczęcia, a wszystkie prace (logo, projekt strony internetowej) zostaną wykonane przez firmę Bananoo Agency, chyba że uzgodniono inaczej.

3. Cena usługi została przedstawiona na stronie internetowej lub w przypadku dodatkowych wymagań wychodzących poza zakres oferty – w wycenie.

4. Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych cen.

5. Ilość roboczo godzin przewidziana na poszczególne pakiety wynosi: 30h pakiet Silver, 40h pakiet Gold. Powyższa ilość godzin jest wystarczająca na przygotowanie strony internetowej np. z 5 zakładkami i ich zawartością, sekcją aktualności, czy też w przypadku pakietu gold funkcjonalności rozszerzonej. Możemy odmówić realizacji projektu (także po dokonaniu przez Klienta płatności), gdy projekt Klienta może wykraczać godzinowo poza zakupiony pakiet, a Klient po przedstawieniu kompleksowej wyceny odmówił dopłaty (np. Klient oczekuje stworzenia serwisu informacyjnego z 500 artykułami dodanymi przez nas do tego serwisu). Dokonana płatność w takiej sytuacji zostanie w pełni zwrócona Klientowi w formie, w której została przez nas otrzymana.

6. W przypadku projektu logo (opcjonalne) – przewidujemy 5 poprawek.

7. Wyceny są ważne przez 30 dni.

8. Klient zgadza się zapłacić firmie przedpłatę w wysokości 100% (sto procent) całkowitej ceny usługi po zaakceptowaniu wyceny w celu wykonania usługi.

9. Wszystkie zdjęcia stockowe użyte do stworzenia strony internetowej są licencjonowane dla Bananoo Agency i są udestępnione klientowi na jego użytek w postaci stworzonego produktu końcowego.

10. Klient zobowiązany jest do przygotowania materiałów tekstowych, w przypadku własnych zdjęć zostanie udostępniony dla klienta folder Google Drive, gdzie możliwe będzie dodanie wszelkich materiałów. Służymy pomocą w przygotowaniu mapy całej srony internetowej (np. co strona w danej branży powinna zawierać) i wytycznych – np. jak przygotować teksty pod pozycjonowanie.

11. Okres realizacji projektu wynosi 7 dni roboczych od otrzymania materiałów od Klienta.

12. Kontrakt na obsługę wynosi 12 miesięcy. Zawiera on 1h pracy informatyka miesięcznie + nadzór nad stroną (maintanence). Po okresie 12 miesięcy kontrakt zostaje przedłużony o 1 miesiąc odnawialnie – z możliwością wypowiedzenia obu stron w okresie 7 dni przed końcem okresu rozliczeniowego.

13. Wszystkie specjalne życzenia klienta, o których firma została poinformowana, zostaną odnotowane w dokumentacji projektu.

 

Płatności

1. Metody płatności to: szybki przelew, BLIK (obsługiwane przez Przelewy24), płatność kartą płatniczą (obsługiwana przez Stripe.com), a także przelew bankowy na nasze konto firmowe lub płatność gotówką.

2. W przypadku jakichkolwiek zmian, poprawek wymagających dopłaty – klient otrzyma spersonalizowany link do płatności realizowany przez Przelewy24 lub Stripe.com z ustaloną kwotą (zależnie od wybranej przez klienta metody płatności) lub zostanie poporszony o dokonanie płatności na nasze konto firmowe lub płatność gotówką.

3. Na stronie i w naszym serwisie – nie przechowujemy poufnych informacji klientów (takich jak numery kart). Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności, jak przetwarzamy dane, a także jak przetwarzają dane podmioty odpowiedzialne za płatności.

W przypadku jakichkolwiek pytań, związanych z płatnościami bankowymi, klient może skontaktować się bezpośrednio z Przelewy24 poprzez formularz: https://www.przelewy24.pl/pomoc/formularz-kontaktowy lub poprzez infolinie dostępną od 8 do 24 pod numerem telefonu +48 61 642 93 44.

W przypadku jakichkolwiek pytań, związanych z płatnościami kartą, klient może skontaktować się bezpośrednio z Stripe.com poprzez chat na stronie 24h na dobę pod adresem https://support.stripe.com/ (obsługa w języku angielskim).

 

Hosting strony internetowej

1. Bananoo Agency zapewnia Klientowi hosting (o ile nie określono inaczej w umowie) bezpłatnie przez okres nie dłuższy niż 365 dni od dnia przekazania Klientowi produktu końcowego. Jeśli klient życzy sobie przedłużenia – jest to możliwe za dopłatą.

 

Zwroty i reklamacje

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. Powyższy punkt dotyczy: osoby fizycznej, jednosobowej działalności gospodarczej.

2. W przypadku zakupu usługi przez osobowość prawną, jak np. Sp. z o.o. oferujemy również 14 dni na odstąpienie od umowy, bez podania przyczyny.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Bananoo Agency (email) o swojej decyzji jednoznacznym oświadczeniem (pismo wysłane pocztą elektroniczną).

4. Zwrot otrzymanych od Klienta płatności następuje nie później niż 7 dni od dnia, w którym Firma została poinformowana o decyzji Klienta.

5. Uprawnienie powyższe zawarte w pkt. 1,2 sekcji Zwroty i Reklamacje nie przysługuje Klientowi, jeżeli rozpoczęto pracę nad wykonaniem strony / sklepu (potwierdzenie rozpoczęcia poprzez e-mail). Klient traci prawo odstąpienia od umowy.

6. Po okresie 3 miesięcy projekt uważa się za zrealizowany. Obowiązkiem klienta jest dostarczyć wszelkie materiały na strone internetową w przeciągu maksymalnie 2 miesięcy, dlatego uprzejmie prosimy o przypisanie czasu na powyższe. W przypadku częściowej realizacji projektu – po okresie trzech miesięcy – wprowadzenie dalszych zmian będzie rozliczone godzinowo za dopłatą. W przypadku nie wykonania projektu z racji nie otrzymania materiałów – kontrakt na obsługę zostaje anulowany, klient otrzyma zwrot 50% zapłaconej kwoty, pozostałe 50% przepada.

7. Klientowi przysługują dwie poprawki do przedstawionej strony przez Bananoo Agency. Reklamację należy zgłosić w ciągu 14 dni od otrzymania gotowego projektu i przedstawić listę zmian do wykonania w formie elektronicznej (poprzez email). Skontaktujemy się, aby omówić wszelkie oczekiwania, by efekt poprawki był jak najlepszy. Pragniemy na tym etapie zasugerować, iż informacje przedstawione do poprawki jednego dnia, a także następnego – będa liczone jako dwie poprawki, toteż sugerujemy poświęcić więcej czasu na analizę i przedstawienie listy poprawek w jednym emailu. Zmiany zostaną wprowadzone w przeciągu 7 dni od złożenia reklamacji. Dołożymy wszelkich starań, by wprowadzone zmiany usatysfakcjonowały Klienta.

8. Klient zgadza się i rozumie, że oferowana usługa jest całkowicie subiektywna i nie jesteśmy zobowiązani do zaspokojenia określonych preferencji estetycznych Klienta.

 

Odszkodowanie

1. Jeśli firma Bananoo Agency nie jest w stanie wykonać usług z przyczyn od niej niezależnych, takich jak pożar, powódź, nieszczęśliwy wypadek, klęska żywiołowa lub terroryzm, choroba lub z jakiejkolwiek innej uzasadnionej przyczyny pozostającej poza kontrolą – Bananoo Agency nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, które Klient mógł ponieść. Bananoo Agency zwróci w całości wszystkie płatności dokonane przez Klienta.

2. Klient zobowiązuje się zwolnić firmę Bananoo Agency z odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty związane z niewywiązaniem się firmy z realizacji lub ze względu na opóźnienie w realizacji projektu.

 

Zmiany w zawartych umowach

1. Umowa i każde jej postanowienie mogą być zmieniane, modyfikowane, uzupełniane lub uchylone wyłącznie za pomocą pisemnego dokumentu wyraźnie identyfikującego Umowę i podpisane przez każdą ze stron niniejszej Umowy lub upoważnionego przedstawiciela.

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, możesz się z nami skontaktować:

– telefonicznie: (+48) 501 078 008
– poprzez email: info@bananoo.agency
– listownie:
Bananoo Agency
Rynek Główny 28
31-010 Kraków